POLITIKA PRIVATNOSTI

Ko smo mi

Car Internacional Božić, E-mail: [email protected]  Adresa: Šabački put 85 – Klenak  Telefon: 060/445-09-22 / 066/939-26-39 obrađuje vaše podatke o ličnosti.

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

Car Internacional Božić prikuplja sledeće podatke o ličnosti:
Email adresa
Ime i prezime
Broj telefona
Adresa stanovanja

Svrha obrade i pravni osnov

Car Internacional Božić koristi vaše podatke za sledeće svrhe:
Kreiranje korisničkih naloga
Pružanje osnovnih usluga
Korisnička podrška
Komunikacija sa  korisnicima
Ponude novih proizvoda i usluga

Car Internacional Božić podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:
Pristanak
Pristanak možete povući u svakom trenutku.

Korisnici podataka

ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje vaše podatke o ličnosti trećim licima.

Zaštita podataka

Car Internacional Božić štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:
Enkriptovanje podataka

Car Internacional Božić čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda od   6 meseci

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

Car Internacional Božić ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

Transfer podataka o ličnosti van EU

Car Internacional Božić ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.

Transfer podataka o ličnosti van Srbije

Car Internacional Božić ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:
Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
Pristup vašim podacima o ličnosti;
Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
Brisanje vaših podataka o ličnosti;
Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;
U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem Car Internacional Božić na sledeće načine:
Email: [email protected]

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na [email protected] ili telefonom na +381 11 3408 900.